Hur arbetar vi för att elev i årskurs 3 som haft hemundervisning ska påbörja undervisning i skolan?

En elev i åk 3 har haft hemundervisning i 1½ år och är nu redo att påbörja undervisning i skolan. hur ska man tänka med att öka kraven? Ska man öka på tid och krav lite varje dag eller ska man öka på tiden och kraven på samma dag och låta de andra dagarna i veckan vara som tidigare? Finns det någon skrift som behandlar detta ämne med att öka på kravnivån hos barn?

Svar:

Vilka anpassningar och krav du ska ställa är mycket individuellt. Dels beroende på eleven, underliggande faktorer till frånvaro även hur skolan har organiserat undervisningen samt vilken relation de vuxna på skolan har med eleven. Det är också viktig att lyssna in eleven och elevens upplevelser för att kunna forma en bra skoltillvaro.
Ta gärna kontakt med den centrala elevhälsan i kommunen för att se om det finns en upprättad plan för återgång till skolan. 

Att behålla elever i skolan
På vår webbplats kan du läsa vad forskaren Britten Ekstrand skriver om konsten att behålla elever i skolan. Hon betonar att nära relationer med vuxna i skolan  som ger support och trygghet är oerhört viktigt. 

Litteratur och arbetsmaterial
På Studentlitteratur hittar du boken Skolfrånvaro - KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete. Boken ger handfasta råd och verktyg
för att kartlägga, åtgärda och förebygga skolfrånvarosituationer.

I boken Hemmasittare och vägen tillbaka, utgiven av Magelungen ger författarna många praktiska tips, verkliga exempel som behövs för insatserna. Boken ger dig både en
teoretisk, forskningsbaserad grund samtidigt som den är en praktisk handbok.
Hemmasittare och vägen tillbaka på Akademi Magelungens webbplats

Krysmyntha Sjödin, psykoterapeut och familjebehandlare, har skrivit boken "Tillbaka till skolan" och menar att snabba insatser på rätt nivå är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. Hon har tillsammans med specialpedagogen Marie Gladh utarbetat en metod som heter Nyckelmetoden och som går ut på att olika instanser samarbetar, gärna en lärare och någon med psykosocial kompetens som en kurator, eller någon annan från elevhälsan. Det pedagogiska och psykosociala måste samarbeta, och det ska gå snabbt och på rätt nivå.
Tillbaka till skolan

Se även vårt publicerade svar kring skolfrånvaro
Om Skolfrånvaro - svar från Fråga en Rådgivare

Specialpedagogiskt stöd
Om du behöver mer specialpedagogiskt stöd, kan du göra en förfrågan via vårt formulär på vår webbplats.

Publicerat fredag 9 oktober 2020