Hur arbetar jag i ämnet engelska med en gymnasieelev som har dyslexi?

Hur arbetar jag i ämnet engelska med en gymnasieelev som har dyslexi?

Svar:

Om en elev med dyslexi ska lära sig läsa och skriva bra på engelska behövs det en genomtänkt, strukturerad undervisning av lärare som har kunskap om dyslexi. Eleven behöver också tillgång till alternativa verktyg med rättstavningsprogram, exempelvis Spell Right.
Spell Right på Oribis webbplats

Materialet HELP start som är utvecklat av Malin Holmberg är ett strukturerat läromedelspaket som gör det möjligt för elever med dyslexi från åk 5 och uppåt att lära sig engelska. Materialet är dock inte ett komplett läromedel utan det måste kompletteras med läsning av hela texter och textsamtal, muntlig kommunikation, skrivprocess samt grammatik. Materialet ges ut av Lära Förlag. Susanne af Sandeberg har gett ut en bok på området, den finns att köpa via hennes webbplats.
HELP start på Lära förlags webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 27 september 2017