Hur är materialet Skriv- och stavningsraketen anpassat för elever med dyslexi?

Hur är materialet Skriv- och stavningsraketen anpassat för elever med dyslexi?

Svar:

Materialet, som är lämpligt för elever i grundskolan tar ett grepp kring stavning genom att man inkluderar aspekter som språkutveckling, språklig medvetenhet och förmågan att förstå ordens byggstenar. Dessa områden är ofta svåra för elever med dyslexi.
Materialet dokumenterar de olika stegen i stavningsutvecklingen så att eleven kan se vad han eller hon har lärt sig och vilka moment som saknas.
Publicerat torsdag 12 maj 2016