Hur är det med visuell kontra auditiv dyslexi?

Hur är det med visuell kontra auditiv dyslexi?

Svar:

Internationellt stödjer forskningen sig mest mot den fonologiska förklaringsmodellen. Det finns dock exempel på lässvårigheter som yttrar sig i att man inte kan avkoda okända ord trots goda fonologiska färdigheter. Non-ord däremot vållar inga svårigheter. I engelskspråkig litteratur kallas detta "surface dyslexia", och det kan ses som en undergrupp inom dyslexi, men mindre vanlig än den fonologiska varianten.

Torleiv Höien och Ingvar Lundberg tar upp frågan i sin bok Dyslexi, och där ger de många forskningsreferenser. 
Ulrika Wolff disputerade 2005 med sin avhandling " Characteristics and varieties of poor readers". Avhandlingen ger ett starkt stöd för att fonologiska svårigheter är en underliggande orsak till dyslexi.

Det finns även språk där det visuella processandet har en större del i avkodningen, som exempelvis i japanska och kinesiska. Då blir läsningen mer avhängig av visuella färdigheter.

Läs gärna mer om forskningen på Hjärnfonden. Lars Melin har skrivit en artikel om visuell dyslexi.

Litteratur:
Höien, T. & Lundberg, I. (2013). "Dyslexi från teori till praktik". Stockholm; Natur & Kultur.

Om dyslexi på Hjärnfondens webbplats

Finns visuell dyslexi? skrift av Lars Melin vid Stockholms universitet

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 17 oktober 2017