Har vi skyldighet att skaffa ett ljudförstärkningssystem?

Vi kommer att ha två elever med hörselnedsättning på Komvux. Hur kan man göra den pedagogiska miljön tillgänglig. Vad gäller rent juridiskt vid Komvux? Hur kan man tänka kring tillgänglighet vid hörselnedsättning?

Svar:

Diskrimineringslagen säger att alla utbildningsmiljöer ska vara tillgängliga för alla och om de inte är det så kan huvudmannen bli dömd att betala vite/böter.

God tillgänglighet har avgörande betydelse för människor med hörselnedsättnings möjligheter att vara fullt delaktiga i samhället. A och O är en god ljudmiljö och god hörbarhet. Ett ljudförstärkningssystem förbättrar hörbarheten för personer med hörselnedsättning men även för alla andra. Lär mer på våra sidor om auditiv miljö.

Vi har gett ut en publikation som handlar om tillgänglighet för vuxenstuderande. Där finns både övergripande information om styrande lagar och konventioner, checklistor för tillgänglig lärmiljö med mera. Den kan beställas kostnadsfritt, eller laddas ner från vår webbshop.

I FN´s konvention om Mänskliga rättigheter, artikel 5 lyfts jämlikhet och icke-diskriminering. Under länkarna nedan kan du läsa mer. 

Läs mer på vår webbplats Ljudmiljö (spsm.se)
Publicerat fredag 22 oktober 2021