Har SPSM några åsikter kring hur läromedel i matematik för åk 1 hanterar progressionstakten?

I matematikboken Favorit tar man in 2 kr i början av höstterminen i år 1. Jag tycker att det blir abstrakt räkning alldeles för tidigt och gör att eleverna känner sig dåliga i matematik. Det är som att ta in 2 skutt redan i september månad. Elever som har lite svårt har jag fått arbeta mycket med för att de ska förstå. Vad har ni för åsikt om detta? Jag är väldigt intresserad av ert svar.

Svar:

Det är en viktig fråga du tar upp. Många matematiksvårigheter uppstår på grund av att abstraktionsnivån blir för hög alltför snabbt.

Vår söktjänst för att hitta läromedel
På vår webbplats finns tjänsten Hitta läromedel, där du hittar information om läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Vi gör dock inte en granskning av innehållet i läromedlen, det står förlagen och producenterna för. Vår uppgift är istället att granska hur tillgängliga läromedel är för olika elevgruppers behov och göra en beskrivning av vilka egenskaper som gör läromedlet tillgängligt. Det kan handla om egenskaper som lättläst text och tydlig layout, om den finns i på punktskrift, med inspelad text eller alternativa styrsätt.


Mer information på våra sidor
På vår webbplats hittar du mer om hur myndigheten ser på matematikundervisning ur ett specialpedagogiskt perspektiv, på sidan Räkna under rubriken specialpedagogiskt stöd, samt under Matematiksvårigheter, där du också finner en sida med länktips på litteratur och artiklar inom området matematiksvårigheter.
Publicerat torsdag 29 oktober 2020