Har ni tips på tester av visuellt och auditivt arbetsminne?

Har ni tips på tester av visuellt och auditivt arbetsminne?

Svar:

Hogrefe Psykologiförlag har ett testmaterial, Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA-3), som är ett normerat språktest för barn mellan 6 och 13 år.  I testet ingår bland annat deltest som mäter auditivt och visuellt symbolprocessande. 
För att använda  ITPA-3 fordras dock en utbildning. Förlaget Hogrefe upplyser på sin webbplats om utbildningsanordnare.
ITPA-3, på Hogrefe Psykologiförlag

Test som kan påvisa den visuella förmågan är exempelvis TVPS-4. Materialet finns på Lära förlag och mäter bland annat visuellt minne och visuell uppmärksamhet i åldersspannet 5-21 år.
Information om TVPS-Information om TVPS-4

Publicerat torsdag 1 oktober 2020