Har ni tips på ett bra screeningmaterial i svenska för grundsärskolan?

Har ni tips på ett bra screeningmaterial i svenska för elever i åk 7-9 i Grundsärskolan. Vi har testat DLS 4-6 men upplever att den är alldeles för svår

Svar:

Skolverket har bedömningsstöd för grundsärskolan.
Bedömningsstöd för grundsärskolan på Skolverkets webbplats

Det finns inte så mycket testmaterial som riktar sig direkt mot grundsärskolan. Ett testmaterial för grundskolan som kanske kan vara ett alternativ är Test i läsförståelse, läsning och stavning, LäSt, för årskurs 1 - 6. Det tar upp grundläggande förmågor.
LäSt på Hogrefes webbplats
Publicerat onsdag 14 februari 2018 Granskat onsdag 21 mars 2018