Har ni tips på ett bra screeningmaterial i svenska för grundsärskolan?

Har ni tips på ett bra screeningmaterial i svenska för elever i åk 7-9 i Grundsärskolan. Vi har testat DLS 4-6 men upplever att den är alldeles för svår

Svar:

Skolverket har gett ut nya bedömningsstöd för grundsärskolan, men det kanske ni redan känner till.
Bedömningsstöd för grundsärskolan på Skolverkets webbplats

Det finns ju inte så mycket testmaterial som riktar sig direkt mot grundsärskolan, men det kanske går att använda sig av något av de befintliga utredningsmaterialen ändå. Då får man förstås bortse från detta med normeringar.
Ett testmaterial som  kanske kan vara ett alternativ. Genom att använda det under flera år så får man en tydlig bild av elevernas progression.
LäSt på Hogrefes webbplats
Publicerat onsdag 14 februari 2018