Har ni tips på appar där eleven kan få stöd med schema, tidspåminnelser och liknande?

Jag har en elev som till hösten ska börja högstadiet. Eleven kommer i svårigheter när det gäller att komma i tid, planera hur lång tid innan den behöver gå för att till exempel hinna till bussen. Finns det någon app där eleven kan läsa in sitt schema och sedan se var på dagen den är och vad som ska hända sedan?

Svar:

En webbplats som kanske kan vara till hjälp är: Dit i tid  

Appar som stöd är en webbplats där man samlat in förslag på bra appar och gjort beskrivningar av på vilka sätt dom kan ge ett stöd i vardagen för personer med olika nedsättningar.

I en skrift som Riksförbundet DHB har gjort, "Zara 17 år", finns tydliga och konkreta exempel på hur olika appar kan ge stöd till ungdomar i vardagen, till exempel för att kunna passa tider och få scheman förtydligade.
Zara 17 år

Provivus AB har en webbsida, Tipsbanken, där man samlat tips, råd och idéer för att förenkla vardagen för elever med olika typer av kognitiva svårigheter.
Tipsbanken på Provivus webbplats

Publicerat tisdag 15 september 2020