Har ni psykologer som kan utreda en elev med synskada?

Jag arbetar som skolpsykolog på en skola. En elev på mellanstadiet är blind och föräldrarna och skolan önskar en neuropsykologisk utredning. Jag undrar om jag kan remittera till er för utredning, har ni psykologer som har tester och vana av att utreda synskadade elever?

Svar:

Vår uppgift är att ge er specialpedagogiskt stöd i frågor som rör de pedagogiska konsekvenserna av en funktionsnedsättning. Du kan inte remittera en elev för en neurologisk utredning direkt till oss, men beroende på era frågeställningar har vi möjlighet att hjälpa er med rådgivning och, vid behov, utredning på annat sätt.

Kontakta oss
För att komma i kontakt med rådgivare som tillsammans med er kan resonera om situationen, era pedagogiska frågor och utmaningar, ska ni börja med att fylla i en förfrågansblankett om specialpedagogisk rådgivning. Ni hittar information och förfrågansblanketten på vår webbplats. Det är i mötet med rådgivare som ni diskuterar också behovet av en specialpedagogisk utredning och hur man går vidare med detta.

Pedagogisk utredning vid Resurscenter syn
Om ni har pedagogiska frågor som till exempel handlar om att förstå er elevs behov och förutsättningar utifrån olika aspekter för att kunna utveckla lärmiljön, kan vårt resurscenter
 som en del av stödet göra en specialpedagogisk utredning. På Resurscenter syn arbetar olika professioner som psykolog, synpedagog och specialpedagog, med stor erfarenhet och fördjupning inom området barn och elever med synnedsättning, med eller utan ytterligare funktionsnedsättningar. Beroende på skolans frågeställningar samverkar de på olika sätt i utredningen. Du kan läsa mer om specialpedagogisk utredning på vår webbplats.

En del i en utredning kan också vara samverkan med det lokala stödet inom kommun och region. Om kompetens finns på hemmaplan kan vårt resurscenter fungera som konsultativt stöd för de personer i kommunen eller regionen som gör hela, eller delar, av en utredning.
Publicerat tisdag 20 april 2021