Har ni några tips på hur arbetsminnet för elever i gymnasiet kan förbättras?

Har ni några tips på hur arbetsminnet för elever i gymnasieåldern kan förbättras?

Svar:

Detta med minne är ganska komplicerat och det finns kanske ingen mirakelmetod. Vad behöver eleverna mest? Fokusera och koncentrera sig, slappna av eller bara öva mer och bättre? Det kanske är olika för individerna, börja med att informera och ta upp en diskussion med dem om vad minne är och hur det kan stärkas. Kanske de har egna tips och kanske några av dem är engagerade i aktiviteter som är stärkande för minne och koncentration?

Fungerar arbetsminnesträning?
Arbetsminnet tränas till viss del i alla aktiviteter där vi är koncentrerade och fokuserade, som vid läsning, övande på instrument etcetera. Några saker upplevs nog som bara lustfyllda, man gör dem för att det är roligt inte för att träna minnet. Ett sådant exempel är sudoku.

Arbetsminnesträning är delvis omdiskuterat och enligt exempelvis skolpsykolog Petri Partanen bör man också stärka den metakognitiva förmågan (tankar om det egna tänkandet) för att få bra resultat.
Tips på övningar
Om koncentrationsövningar på Publikt

Några övningar online finns på en sida som heter Games for the brain. Resultaten visas som IQ-poäng och det får man helt bortse ifrån och bara tänka poäng.
Games for the brain 


Publicerat fredag 1 mars 2019