Har ni några konkreta tips för delaktighet för en elev med synnedsättning?

Har ni några konkreta tips för delaktighet för en elev med synnedsättning?

Svar:

Det är svårt att ge ett svar med konkreta tips, men rent generellt handlar det om att ge förutsättningar för eleverna att mötas kring gemensamma aktiviteter. Det är viktigt att man på skolan har ett gemensamt förhållningssätt, där utgångspunkten är att aktiviteter och situationer utformas så att alla kan vara med. När det gäller elever med svår synnedsättning eller blindhet kan det finnas behov av att verbalt tolka aktiviteten för att eleven ska förstå sammanhanget och därmed få en möjlighet att delta i samma aktiviteter som andra.

Att ha en fysiskt tillgänglig miljö är en annan förutsättning för delaktighet. Mer att läsa om delaktighet i teori och praktik finns i rapporten, "Där man söker får man svar"
Det finns också ett stödmaterial kring delaktighet, "Delaktighet i skolan"
Båda dessa material går att beställa kostnadsfritt eller ladda ner från från webbplats.
Där finns även "Synguiden i förskolan" publicerad. Den innehåller förslag på hur aktiviteter och miljö kan anpassas för att öka delaktigheten.

För ytterligare stöd, använd vårt webbformulär "Förfrågan om specialpedagogiskt stöd".
 Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018