Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Svar:

Elever med blindhet kan på de flesta områden inom trä- och metallslöjd arbeta med motsvarande arbetsuppgifter som de seende eleverna. Detta förutsätter att läraren har kunskap om elevens förutsättningar och behov samt att rätt metodik, lämpliga verktyg och hjälpmedel används.

Gå SPSM:s kurs för lärare
För att få tips och idéer om detta och hur man ska tänka i allmänhet när man planerar och genomför undervisningen, föreslår vi en kurs för lärare i slöjd, "Att möta elev med blindhet i skolan". Kursen ges som ett kurspaket, där steg 1 är grunden och steg 2 är inriktad på metodik: "Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen". Dessa kurser ges av SPSM Resurscenter syn i Stockholm och söks via hemsidan, Kurser och aktiviteter.

I vår webbutik finns böckerna "Ta i trä" och "Textil för alla sinnen". Båda innehåller metodiska tips och förslag för dig som undervisar elever med synnedsättning i trä- och metallslöjd respektive textilslöjd.


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 6 augusti 2018