Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Svar:

Elever med blindhet kan på de flesta områden inom trä- och metallslöjd arbeta med motsvarande arbetsuppgifter som de seende eleverna. Detta förutsätter att läraren har kunskap om elevens förutsättningar och behov samt att rätt metodik, lämpliga verktyg och hjälpmedel används.

Gå vår kurs för lärare
För att få tips och idéer om detta och hur man ska tänka i allmänhet när man planerar och genomför undervisningen, föreslår vi att du går en kurs för trä- och metallslöjdslärare, Praktiskt-estetiska ämnen för elev med blindhet på SPSM Resurscenter syn i Stockholm.

I vår webbutik finns "Ta i trä" och "Textil för alla sinnen". Båda innehåller metodiska tips och förslag för dig som undervisar elever med synnedsättning i trä- och metallslöjd respektive textilslöjd.


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 6 augusti 2018