Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Svar:

Elever med blindhet kan på de flesta områden inom trä- och metallslöjd arbeta med motsvarande arbetsuppgifter som de seende eleverna. Detta förutsätter att läraren har kunskap om elevens förutsättningar och behov samt att rätt metodik, lämpliga verktyg och hjälpmedel används. För att få tips och idéer om detta och hur man ska tänka i allmänhet när man planerar och genomför undervisningen, föreslår vi att du går en kurs för trä- och metallslöjdslärare, Praktiskt-estetiska ämnen för elev med blindhet, hos oss. 

Fortbildning på vår webbplats

Vi har givit ut handledningen ”Ta i trä”, som innehåller metodiska tips och förslag för dig som undervisar elever med synnedsättning i trä- och metallslöjd.

Om du vill samtala med om metodik och lämpliga läromedel kan du ansöka om specialpedagogiskt stöd.
 
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Publicerat torsdag 12 maj 2016