Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Har ni förslag på vad en elev som är synskadad/blind kan göra i slöjden?

Svar:

Elever med blindhet kan på de flesta områden inom trä- och metallslöjd arbeta med motsvarande arbetsuppgifter som de seende eleverna. Detta förutsätter att läraren har kunskap om elevens förutsättningar och behov samt att rätt metodik, lämpliga verktyg och hjälpmedel används.

Gå SPSM:s kurs för lärare
För att få tips och idéer om detta och hur man ska tänka i allmänhet när man planerar och genomför undervisningen, föreslår vi en kurs för lärare i slöjd som SPSM ger. Sök på kursplattform, SPSM fortbildning

I vår webbutik finns boken "Ta i trä". Den innehåller metodiska tips och förslag för dig som undervisar elever med synnedsättning i trä- och metallslöjd.

 
 

Publicerat tisdag 25 maj 2021