Har ni förslag på röstigenkänningsprogram?

Har ni förslag på röstigenkänningsprogram?

Svar:

Från och med operativsystemet IOS 8, för Ipad och Iphone finns möjlighet att diktera text direkt. En av mikrofonsymbol till vänster om mellanslagstangenten på tangentbordet startar dikteringsfunktionen. När man använder ett taligenkänningsprogram kan det vara viktigt att man lär sig hur man skall tala för bästa återgivning av tal till text.Taligenkänningen kan förbättras om man ansluter en extern mikrofon, till exempel det headset som medföljer en telefon.
På SPSMs webbplats finns en manual för olika inställningar i Ipad.

Länk till Tips och idéer för Ipad på SPSMs webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 28 februari 2017