Har ni förslag på litteratur som handlar om små barn och synnedsättning?

Har ni förslag på litteratur som handlar om små barn och synnedsättning?

Svar:

är en vägledning för dem som möter barn med synnedsättning i förskolan.

Litteratur:
BARNS SYN (2001), ISBN 91-631-1019-9. Den beskriver synutveckling och hinder som kan uppstå. Har givits ut av Resurscenter Syn Tomteboda, finns att låna på bibliotek.

Dominkovic, K., Eriksson, Y., & Fellenius, K. (2006). Läsa högt för barn. Lund: Studentlitteratur.

Edlund, M-B., Gustafsson, I., & Tobiason Jackson, G. (2012). Samspråk. Stöd i kommunikation tillsamman med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hammar, L., & Johansson, I. (2008). Visst kan alla vara med: i idrott lek och spel. Örebro: Varsam.

Hartman, A-M., & Larsson, L. (2010). Lek med mig. Stockholm: Stockholms syncentral.

Lindstedt, Eva (1998), ISBN 91-7836-092-7, Vad kan barnet se? Om syn och synprövning av barn. Har utgivits av SIH och finns att låna på bibliotek.

Karlström, B. & Laggar, K. (2000). Känsla för känselbilder. Örebro: SIH.

Kroksmark, U. (red.). (2013). Se på mitt sätt. Lund: Studentlitteratur AB.

Magnusson, A. (2011). Min dotter är blind. Kristinehamn: Norlén & Slottner.

Renlund, C. (2007). Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Stockholm: Gothia.

Sjöblom N, Jönsson C (2001). En plats för alla. Om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem, SRF, ISBN 91-87960-06-0

Swenson, A. M. (2016). Beginning with Braille. New York: AFB Press.

Szönyi, K., & Söderqvist Dunkers, T. (red.) (2013). Där man söker får man svar. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Szönyi, K., & Söderqvist Dunkers, T. (2015). Delaktighet -ett arbetssätt i skolan. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Warren, D. H. (1994). Blindness and Children. New York: Cambridge University Press.

Westman, A., & Östlund Hägglund, K. (2006). Kan man läsa taktila bilderböcker för barn som är blinda? Stockholm: Specialpedagogiska institutet. 

Wormsley, D.P. (2004). Braille Literacy A Functional Approach. New York: AFB PRESS.
Publicerat tisdag 25 maj 2021