Har ni förslag på böcker som visar hur man kan lära ut matematik i grundsärskolans första årskurser?

Har ni förslag på böcker som visar hur man kan lära ut matematik i grundsärskolans första årskurser?

Svar:

I materialet "Jakten på kottarna" Lärarens bok från Askunge förlag kan du läsa om hur man lär ut matematik och de olika stegen i matematisk förståelse.
Jakten på kottarna på Askunge förlags webbplats

Liber har ett material "En, två, många - om barns tidiga matematiska tänkande"
En, två, många på Libers webbplats

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) presenterar litteratur som de anser vara relevanta för elever i de lägre årskurserna. Här finns till exempel:
  • Hur många prickar har en gepard?
  • Matematik ett grundämne
  • Förstå och använda tal
NCM:s webbplats
Publicerat torsdag 26 maj 2016 Granskat torsdag 4 maj 2017