Har ni förslag på appar till iPad för en synsvag elev?

Vi tänker bland annat på tangentbordsträning, men även annat material.

Svar:

Möjlighet till auditivt stöd kan vara en viktig egenskap för en app eller ett program. Skolstil är en enkel ordbehandlare för att skriva texter och samtidigt få bokstavsljud, ord och mening upplästa Andra inställningar avseende färg, textstorlek och bilder är också betydelsefulla. Generellt sett är det svårt att rekommendera appar men på SPSM:s webbplats finns en checklista att utgå från vid val av app.
Synskadades riksförbund har en förteckning över appar som personer med synnedsättning har testat och funnit vara användbara.


SRF - tillgängliga appar


Arbetsställningen är viktig
Det är viktigt att man beaktar arbetsställning också vid arbete med en pekplatta. Elevens synavstånd för närarbete kan vara en avgörande faktor. Ett ”titta nära-beteende" är inte alltid ergonomiskt hållbart. Vi rekommenderar samtal med syncentral om detta.Tangentbordsträning
Någon app för specifik träning av fingersättning känner vi inte till. För dator finns däremot många alternativ, exempelvis Tango Touch, som är utformat för personer med synnedsättning. Om Tango Touch är aktuellt för eleven kan programmet förskrivas av syncentralen i regionen. Andra exempel på tangentbordsträning finns på Kunskapsstjärnans och elevspels webbplatser. Dessa är dock inte utformade specifikt för elever med synnedsättning och man behöver därför prova tillsammans med eleven om de är användbara utifrån elevens behov av förstoring. Kanske ska både dator och läsplatta användas för maximala möjligheter framöver?


Publicerat tisdag 25 maj 2021