Har ni förslag på appar till iPad för en synsvag elev?

Har ni förslag på appar till iPad för en synsvag elev?

Svar:

Skolstil är en enkel ordbehandlare för att skriva texter och samtidigt få bokstavsljud, ord och mening upplästa. Möjlighet till auditivt stöd kan vara en viktig egenskap för en app. Andra inställningar avseende färg, textstorlek och bilder är också betydelsefulla. Generellt sett är det svårt att rekommendera appar. På vår webbplats finns en länksida med tips . Det är viktigt att man beaktar arbetsställning också vid arbete med en pekplatta. Elevens synavstånd för närarbete kan vara en avgörande faktor. Ett ”titta nära beteende" är inte alltid ergonomiskt hållbart. Vi rekommenderar samtal med syncentral om detta.

Någon app för specifik träning av fingersättning känner vi inte till. För dator finns däremot många alternativ, exempelvis Tango Touch som är utformat för personer med synnedsättning. Andra exempel på tangentbordsträning finns på Kunskapsstjärnans och elevspels webbplatser. Dessa är dock inte utformade specifikt för elever med synnedsättning och man behöver därför prova tillsammans med eleven om de är användbara utifrån elevens behov av förstoring. Kanske ska både dator och läsplatta användas för maximala möjligheter framöver?
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018