Har ni exempel på testmaterial när man ska utreda dyslexi?

Har ni exempel på testmaterial när man ska utreda dyslexi?

Svar:

Exempel på utredningsmaterial vid en dyslexiutredning och i vilket syfte de ska användas hittar du på våra sidor om Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dokumentet heter Översikt, och är ett xcl-dokument som kan sparas ner på den egna hårddisken för att göra sökningar i.
På samma sida finns också en modell för hur utredningen på tre nivåer kan gå till. Även den kan sparas ner och användas hur många gånger som helst.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 25 oktober 2017