Har ni erfarenhet av ljudreducerande hörselskydd?

Vi har en elev som är mycket ljudkänslig. Helst skulle vi önska att det fanns hörselskydd som tar bort allt ljud som finns i omgivningen.

Svar:

Hörselskydd har olika dämpningsegenskaper. Det kan vara bra att veta att en förändring av ljud på 10 dB upplevs som en halvering eller fördubbling av ljudstyrka.

Hörselvårdens patientgrupp
Personer som är ljudöverkänsliga ingår i hörselvårdens patientgrupp. Om eleven har kontakt med en audiologisk klinik, så kan ni stämma av frågan med dem.

Klassrumsmiljön
En bra auditiv miljö är av stor vikt för inlärningen för alla elever. Hos oss finns ett observationsschema för att kartlägga ljudmiljön.
Observationsschema för skolans ljudmiljö i vår webbutik

Allmänt om hörselskydd
För att minska omgivningsljud i så stor utsträckning som möjligt, kan hörselkåpor kombineras med hörselgångsproppar. Hörselgångsproppar kan vara vanliga av skumplast som finns på Apoteket eller i en musikaffär,  eller formgjutna som ger en betydligt bättre ljuddämpning. Nackdelen med dem är att de snabbt blir för små om eleven fortfarande växer. Innan man införskaffar någon typ av hörselskydd bör de provas.

Några hörselskydd
På Öronpropp.se finns olika typer av hörselkåpor, även för barn.
Barnkåpor på Öronprop.se

Formgjutna hörselgångsproppar kan beställas från Hörselexperten
Hörselexpertens webbplats

Läs mer om hörselskydd
Om hörselskydd på arbetsmiljöverket

Om skolans ljudmiljö hos LjudskolanPublicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 28 september 2017