Har ni en språkguide över benämningar i samband med funktionshinder?

Har ni en språkguide över benämningar i samband med funktionshinder?

Svar:

SPSM har ingen sådan språkguide. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi rekommenderar dig att ta del av Socialstyrelsen termbank som innehåller begrepp som rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.
Socialstyrelsen - termbank

Du kan också hitta information om den mer allmänna språkanvändningen, språkvård och klarspråk på Institutet för språk och folkminnen.  
Institutet för språk och folkminnens webbplats
Publicerat fredag 1 mars 2019