Har ni en språkguide över benämningar i samband med funktionshinder?

Har ni en språkguide över benämningar i samband med funktionshinder?

Svar:

SPSM har ingen sådan språkguide. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi rekommenderar dig att ta del av Socialstyrelsen termbank som innehåller begrepp som rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.
Socialstyrelsen - termbank

Du kan också hitta information om den mer allmänna språkanvändningen, språkvård och klarspråk på Institutet för språk och folkminnen.  
Institutet för språk och folkminnens webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 29 september 2017