Har ni bra fakta kring hörselskydd?

Vi vill göra inlärningsmiljön bättre för elever i autismspektrum. Jag undervisar idag på Industritekniska programmet och vi har i vår verkstad hög ljudnivå på bland annat maskiner och dessa ljud är ofta väldigt störande och jobbiga, men vi måste ändå vara i den miljön. Finns den någon bra fakta kring exempelvis hörslingor eller hörselskydd med medhörning som skulle kunna hjälpa till i detta sammanhang?

Svar:

För att få ner bullernivåer som orsakas av maskiner bör åtgärder göras i flera steg och med lämplig prioritering. Allra effektivast är att begränsa bullret vid källan. Första steget är därför att se över maskinerna och om det finns möjlighet att begränsa orsaken till bullret. Det kan handla om slitna maskindelar, obalans i kraftöverföringar, hård koppling mellan maskin och golv etcetera.

Nästa steg är att se över lokalens akustiska egenskaper. Om lokalen har lång efterklangstid kommer ljud från maskinerna att förstärkas. Efterklangstid bestäms av ytan på väggar, tak och golv. Hårda ytor ger längre efterklangstid jämfört med absorberande. Om lokalen upplevs som ekande är det nödvändigt att akustikanpassa lokalen. Så kallade klass A-absorbenter med absorptionsfaktor på 0,95 bör användas. Vanligen monteras dessa  i ett bärverk av aluminiumprofiler som monterats nedpendlat från takvalvet. Även väggar bör förses med absorbenter. Minst två som står i vinkel mot varandra, exempelvis kort- och långvägg.

Steg nummer två är att använda bullerkåpor med kommunikationsmöjlighet. Bullerkåpor/hörselskydd med aktiv ljudhantering som begränsar ljudnivån och återger talljud kan användas. Det finns också ett flertal olika lösningar för trådlös kommunikation mellan bullerkåporna. Föreslår sökning på nätet med begreppen ”hörselkåpor och kommunikation”.

Arbetsmiljöverkets information om hörselskydd

information om teleslinga på vår webbplats

Faktablad om teleslinga på HRF:s webbplats

Publicerat torsdag 11 oktober 2018