Har ni bra fakta kring hörselskydd?

Vi vill göra inlärningsmiljön bättre för elever i autismspektrum. Jag undervisar idag på Industritekniska programmet och vi har i vår verkstad hög ljudnivå på bland annat maskiner och dessa ljud är ofta väldigt störande och jobbiga, men vi måste ändå vara i den miljön. Finns den någon bra fakta kring exempelvis hörslingor eller hörselskydd med medhörning som skulle kunna hjälpa till i detta sammanhang?

Svar:

För att få ner bullernivåer som orsakas av maskiner bör åtgärder göras i flera steg och med lämplig prioritering. Allra effektivast är att begränsa bullret vid källan.

Steg ett
Första steget är därför att se över maskinerna och om det finns möjlighet att begränsa orsaken till bullret. Det kan handla om slitna maskindelar, obalans i kraftöverföringar, hård koppling mellan maskin och golv etcetera.

Steg två
Nästa steg är att se över lokalens akustiska egenskaper. Om lokalen har lång efterklangstid kommer ljud från maskinerna att förstärkas. Efterklangstid bestäms av ytan på väggar, tak och golv. Hårda ytor ger längre efterklangstid jämfört med absorberande. Om lokalen upplevs som ekande är det nödvändigt att akustikanpassa lokalen. Så kallade klass A-absorbenter med absorptionsfaktor på 0,95 bör användas. Vanligen monteras dessa i ett bärverk av metallprofiler som monterats nedpendlat från takvalvet. Även väggar bör förses med absorbenter. Om rummet har parallella hårda väggar ska minst en av varje motstående parallell yta vara försedd med absorbenter.

Steg tre
Steg nummer tre är att använda bullerkåpor med kommunikationsmöjlighet. Bullerkåpor/hörselskydd med aktiv ljudhantering som begränsar ljudnivån och återger talljud kan användas. Det finns också ett flertal olika lösningar för trådlös kommunikation mellan bullerkåporna. Föreslår sökning på nätet med begreppen ”hörselkåpor och kommunikation”.

Mer information
Mer om ljud och akustik på Ljudskolans webbplats

Arbetsmiljöverkets information om hörselskydd

Information om teleslinga på vår webbplats

Faktablad om teleslinga på HRF:s webbplats


Publicerat torsdag 24 mars 2022