Har min elev rätt till skrivstöd i allt skolarbete?

Har min elev rätt till skrivstöd i allt skolarbete?

Svar:

Enligt skolans författningar ska elever få det stöd de har behov av. Visar den pedagogiska utredningen att en elev har behov av skrivstöd för att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven rätt att få detta stöd.
Publicerat torsdag 12 maj 2016