Har en studerande på komvux samma rätt till anpassning i provsituationen som man har på gymnasiet?

Har en studerande på komvux samma rätt till anpassning i provsituationen som man har på gymnasiet?

Svar:

Det framgår inte av din fråga om du menar nationella prov eller andra provsituationer. Nationella prov är utfärdade och reglerade av Skolverket. Genomförande av nationella prov kan anpassas för en elev med en varaktig funktionsnedsättning. I lärarinformationen ges exempel på hur genomförandet kan anpassas. Rektor fattar beslut om anpassning av ett provs genomförande för en enskild elev (17 § SKOLFS 2013:19). Läs mer om anpassning av nationella prov på Skolverkets webbplats.


Inom vuxenutbildningen ska man uppmärksamma elever i behov av stöd
De bestämmelser i skollagen som reglerar arbetet med särskilt stöd, det vill säga 3 kap 7-12 §§ skollagen gäller inte vuxenutbildning. Men av läroplanen för vuxenutbildningen framkommer att alla som arbetar inom utbildningen ska uppmärksamma elever i behov av stöd. Rektor har ett ansvar att se till att utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det, detta gäller såväl i undervisning som i bedömnings- eller provsituationer.

Publicerat onsdag 15 september 2021