Har en elev rätt till förlängd tid vid prov eller muntliga prov även om diagnos saknas?

Har en elev rätt till förlängd tid vid prov eller muntliga prov även om diagnos saknas?

Svar:

Det finns inga krav på att eleven ska ha en diagnos för att få särskilt stöd. Har det framkommit i utredningen att er elev har behov av muntliga prov och förlängd provtid har han eller hon rätt till detta. När det gäller nationella prov gäller särskilda riktlinjer. 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016