Har en elev rätt att anteckna med hjälp av ljudinspelning mot lärarens vilja?

Har en elev rätt att anteckna med hjälp av ljudinspelning mot lärarens vilja?

Svar:

Skolverket skriver i sitt stödmaterial "Stödinsatser i utbildningen" att "kamerafunktionen kan till exempel användas för att filma eller fotografera genomgångar, instruktioner och anteckningar som stöd för lärandet".

Eleven har rätt att få stöd av skolan. Hur detta stöd i form av extra anpassningar ska ges måste skolan själv bedöma. Att göra en ljudupptagning när läraren föreläser skulle kunna vara ett bra stöd till elevens lärande. Om läraren inte vill att eleven ska göra en ljudupptagning kan läraren förse eleven med anteckningar från föreläsningen, eller på annat sätt tydliggöra innehållet utifrån elevens behov.  
Publicerat torsdag 12 maj 2016