Har en elev med motoriska svårigheter som behöver skrivhjälp.

Har en elev med motoriska svårigheter som blir både trött i sin arm samt att det är svår att tyda vad hen skriver och vårt dilemma är: Då hen ska räkna i sitt häfte i matteboken är det både arbetsamt efter en stund och svårt att se vad hen räknat ut. Vi har skaffat licens till matteboken men detta hjälper inte då boken endast blir uppläst och detta är inte problemet för oss. Vi har även försökt hitta appar till våra Ipads men då ingår tydligen kalkylator som räknar ut talet färdigt och det är inte meningen med detta. Hen behöver alltså hjälp med den motoriska biten vid uppställningar osv. Finns det något hjälpmedel eller idé som ni kan dela med er av?

Svar:

Både i grundskolan, gymnasiet och i högre studier kan det ibland vara bra att ha en snabb tillgång till de olika matematiska tecken som krävs för att till exempel snabbt kunna skriva en ekvation eller liknande. Det kan vara olika mattetecken som t.ex. π (pi), ≈ (ungefär lika med) eller ett ≤ (mindre eller lika med) som man snabbt vill kunna skriva, utan att behöva gå igenom olika menyer och flikar i de ordbehandlingsprogram man använder för att leta sig fram till dessa. Det kan också handla om upphöjda och nersänkta tecken.

Mattetecken från Oribi
Det finns ett fritt program för att kunna skriva matematiska tecken direkt i dokument. Det heter Mattetecken och går att ladda hem från Oribis webbplats. Detta program är gratis för vem som helst att ladda ner för både Google Docs (under fliken Tillägg > Hämta tillägg) och för PC (som tillägg till MS Word under fliken Oribi). Ladda ner programmet och installera från Oribis hemsida.
Mattetecken på Oribis webbplats.

I både Google Docs och PC-versionen lägger sig programmet som ett fönster bredvid ditt dokument. Välj enkelt, via en inställning, om du vill kunna behålla Mattetecken som aktivt program. Du kan då stega dig fram med piltangenterna och infoga olika tecken med tangentbordet via Enter eller mellanslagstangenten eller om du hellre väljer att låta ordbehandlingsprogrammet och tangentbordet vara aktivt. Vill du byta färg- och forminställningar gör du detta enkelt via inställningsknappen.

Appar
SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett bra verktyg för elever med nedsatt förmåga eller motivation att använda penna och papper.

Skitch för iPad är en app som ger dig möjlighet att rita och anteckna i kartor, skärmbilder och foton.
Recension av Skitch på Skolappar.

Fler program
Räknerutan är ett program för elever som behöver ett alternativ till att räkna med papper och penna. Programmet innehåller inga matteuppgifter utan är ett rutat räknehäfte för datorn. Eleven gör sina matematiska uppställningar direkt på skärmen.

Flera  läromedelsförlag har digitala lösningar. Det krävs oftast licens för att använda dem.  

Publicerat torsdag 24 mars 2022