Har en elev med dyslexi rätt till egna läroböcker?

Har en elev med dyslexi rätt till egna läroböcker?

Svar:

Det finns ingen detaljreglering hur stödet till elever ska ges. En elev med dyslexi har alltså ingen "rätt" till egna läroböcker. Däremot har skolan en långtgående skyldighet att ge stöd till eleverna utifrån deras behov och förutsättningar, vilket kan vara egna läroböcker. För en elev med dyslexi är det vanligt förekommande att få tillgång till inlästa läromedel.
Publicerat torsdag 12 maj 2016