Har en elev från grundsärskolans möjlighet att få grundskolebetyg?

Har en elev från grundsärskolans möjlighet att få grundskolebetyg?

Svar:

I Skollagen, 11 Kap. 21 §  står det: Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas.Publicerat tisdag 7 april 2020