Har en elev från grundsärskolans möjlighet att få grundskolebetyg?

Har en elev från grundsärskolans möjlighet att få grundskolebetyg?

Svar:

En elev som vill ha betyg från grundskolan har rätt att gå igenom en prövning i alla ämnen, 10 kap. 23 § skollagen. Den elev som ni nämner i frågan kan alltså få ett grundskolebetyg om han/hon gör en prövning.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018