Har elever som läser efter grundsärskolans läroplan rätt till modersmålsundervisning?

Har elever som läser efter grundsärskolans läroplan rätt till modersmålsundervisning?

Svar:

Huvudregeln är att skolhuvudmannen har en skyldighet att erbjuda en elev på grundsärskolan modersmålsundervisning (11 kap. 10 § skollagen).Vill du veta mer om bestämmelserna kring modersmålsundervisning kan du kontakta Skolverket.


Publicerat torsdag 9 september 2021