Går det att träna bort läs- och skrivsvårigheter med lästräning?

Går det att träna bort läs- och skrivsvårigheter med lästräning?

Svar:

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som Specialpedagogiska skolmyndigheten delar in i två huvudkategorier.
  • Allmänna läs- och skrivsvårigheter beror på omkringliggande faktorer som exempelvis koncentrationssvårigheter, annat modersmål och mediciniska orsaker. Med god undervisning och träning kan svårigheterna tränas bort.
  • Specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, är genetiskt betingat och innebär en nedsättning i vissa språkliga funktioner som särskilt påverkar förmågan att koppla språkljud och bokstav. Dyslexi kan inte tränas bort. Däremot kan självklart elever med dyslexi med rätt träning utvecklas i sin läsning.

Docenten Christer Jacobsson har tagit fram en modell som beskriver faktorer som påverkar allmänna och specifika läs- och skrivsvårigheter. Modellen En modell över läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hittar du på Dyslexiföreningens webbplats.

Publicerat tisdag 2 mars 2021