Finns något bra träningsprogram på datorn för barn med läs- och skrivsvårigheter?

Finns något bra träningsprogram på datorn för barn med läs- och skrivsvårigheter?

Svar:

Språkpaket för framtiden från Madison Läromedel är ett mångsidigt och anpassningsbart träningsprogram. Det finns också en ny version av Lexia och Provia som är verktyg för läs- och skrivinlärning och avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter. Övningarna kan anpassas till elevens behov och förutsättningar. LäraMera har ett varierat utbud av pedagogiska datorprogram för skola, förskola och specialundervisning som dessutom kan användas på flera olika språk.

Om Språkpaket för framtiden

Om Lexia och Provia

Om program från LäraMera
Publicerat onsdag 16 mars 2022