Finns någon samling med tecken för ord inom slöjden?

Finns någon samling med tecken för ord inom slöjden?

Svar:

I vår webbutik finns bildbasen Ritade Tecken. De ritade tecknen är främst avsedda för pedagoger i verksamheter där man använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK, samt för föräldrar.

På Stockholms universitets webbplats finns ett digitalt teckenspråkslexikon.
Svenskt teckenspråkslexikon på Stockholms universitets webbplats

Teckenspråkslexikon finns även som app för iPhone och iPad.
Svenskt teckenspråkslexikon på App Stores webbplats

Spread the sign är en annan teckenspråksapp som finns både för iPhone och Android.
Spread the signs webbplats

Lära förlag har materialet Träna slöjdord där man genom att spela spel lär sig ämnesspecifika slöjdord. Basmaterialet består av 16 olika slöjdbilder.
Lära förlags webbplats
Publicerat onsdag 13 oktober 2021