Finns någon samling med tecken för ord inom slöjden?

Finns någon samling med tecken för ord inom slöjden?

Svar:

Hos oss finns bildbasen Ritade Tecken. De ritade tecknen är främst avsedda för pedagoger i verksamheter där man använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK, samt för föräldrar.

På Stockholms universitets webbplats finns digitala teckenspråkslexikonet.
Svenskt teckenspråkslexikon på Stockholms universitets webbplats

Teckenspråkslexikonet finns även som  app för iPhone och iPad.
Svenskt teckenspråkslexikon på App Stores webbplats

Spread the sign är en annan teckenspråksapp som finns både för iPhone och Android.
Spread the signs webbplats

Lära förlag har materialet Träna slöjdord där man genom att spela spel lär sig ämnesspecifika slöjord. Basmaterialet består av 16 olika slöjdbilder.
Lära förlags webbplats
Publicerat torsdag 26 maj 2016 Granskat måndag 16 april 2018