Finns ett program på datorn som gör att man kan tala in text och få den i skrift?

Finns ett program på datorn som gör att man kan tala in text och få den i skrift?

Svar:

Diktering är en funktion som numera ingår i en Mac-dator. På Apples webbplats finns beskrivet hur den aktiveras och används. Också i Ipad och Iphone finns möjlighet att diktera text även i Google Dokument finns möjligheten att diktera. På SPSMs webbplats finns manualer för olika inställningar i Ipad och i Chrome. För diktering på svenska i en PC finns programmet VoiceXpress.

Diktering i Mac på Apples webbplats

Tips och idéer för Ipad

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018