Finns det webbaserade rättstavningsprogram i svenska och engelska?

Finns det webbaserade rättstavningsprogram i svenska och engelska?

Svar:

Det finns stavningskontroll inbyggt i webbläsaren Chrome för både svenska och engelska. Utöver det finns det rättstavningsprogram i Google dokument som ju är ett webbaserat ordbehandlingsprogram.

Det finns säkert andra exempel också men om man behöver ett riktigt bra rättstavningsprogram så rekommenderar vi ”Stava Rex” när det gäller svenska och ”Spell Right” när det gäller engelska. Dessa program finns för olika plattformar bland annat som tillägg i Google dokument. Programmen är specifikt gjorda för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som vill skriva på svenska eller engelska.
Publicerat fredag 20 oktober 2017 Granskat fredag 27 april 2018