Finns det talsyntes till iPad?

Finns det talsyntes till iPad?

Svar:

Ipad och iOS har en egen talsyntesfunktion för uppläsning av text. Läs upp markering aktiveras i Inställningar. Hur man gör finns beskrivet i iPad användarhandbok på Apples webbplats. Det finns också ett stort antal appar med uppläsningsfunktion, några av dem finns beskrivna i bloggen Logopeden i skolan.


Publicerat onsdag 16 mars 2022