Finns det taktila kartor och jordglob som kan hjälpa en synskad elev i geografi?

Finns det taktila kartor och jordglob som kan hjälpa en synskad elev i geografi?

Svar:

Taktila kartor finns att beställa från vår webbshop på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. Sökord kartor. Jordglober som delvis är taktila, till exempel genom kännbara bergskedjor, finns på webbutiken Jordglob.se.  En annan lösning kan vara att inhandla en badboll och sedan själv sätta på lämpliga material på de olika världsdelarna, märka ut poler, ekvatorn med mera efter behov och barnets ålder. Badbollar i form av en jordglob hittar ni bland annat hos Varsam i två storlekar, 27 cm respektive 65 cm i diameter.  Tom Tits har badbollar i storlek 40 cm i diameter.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018