Finns det möjlighet till specialpedagogiskt stöd för folkhögskolor?

Finns det möjlighet till specialpedagogiskt stöd för folkhögskolor?

Svar:

Folkhögskolekurser som har uppdragsutbildningar från kommunen ingår i det offentliga skolväsendet. Folkhögskolorna som bedriver denna typ uppdragsutbildning kan vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten med en förfrågan om specialpedagogiskt rådgivning. Det specialpedagogiska rådgivning innebär stöd till personal vid skolan i arbetet med deltagare med funktionsnedsättning. För övriga kurser inom Folkhögskolan så som Allmän kurs och Särskild kurs ger vi inte specialpedagogiskt rådgivning. 

Folkhögskolor kan söka specialpedagogiskt stöd genom statsbidrag för olika anpassningar för deltagare med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Bidrag till folkhögskolor.

SPSM har tagit fram studiepaket för personal som möter vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Studiepaketen handlar om

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning
Publicerat torsdag 10 oktober 2019