Finns det möjlighet till specialpedagogiskt stöd för folkhögskolor?

Finns det möjlighet till specialpedagogiskt stöd för folkhögskolor?

Svar:

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, får ge specialpedagogiskt stöd till skolväsendet. Folkhögskolekurser som bedriver uppdragsutbildningar från kommunen omfattas av det offentliga skolväsendet. Folkhögskolorna som bedriver denna typ uppdragsutbildning kan därför vända sig till myndigheten med en förfrågan om specialpedagogiskt rådgivning. SPSM kan då erbjuda stöd till den personal  som arbetar med deltagare med funktionsnedsättning inom dessa kurser. Övriga kurser inom Folkhögskolan omfattas inte av det offentliga skolväsendet och kan därför inte få specialpedagogiskt rådgivning kring dessa. 

Folkhögskolor kan söka statsbidrag för olika anpassningar för deltagare med funktionsnedsättning. 
Om bidrag till folkhögskolor

SPSM har tagit fram ett studiepaket för personal som möter vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Studiepaketen handlar om

att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning
Publicerat tisdag 6 oktober 2020