Finns det stöd till gäststuderande vid folkhögskolor?

Finns det stöd till gäststuderande vid folkhögskolor?

Svar:

För folkhögskolekurser som är upphandlade av kommunen och därmed ingår i det offentliga skolväsendet, kan ni vända er till oss med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Det specialpedagogiska stödet utgörs av stöd till personalen vid skolan i arbetet med elev eller elever med funktionsnedsättning, oavsett om eleverna endast är gäststuderande. För övriga kurser inom Folkhögskolan så som Allmän kurs och Särskild kurs ger vi inte stöd, utan där får folkhögskolan höra med andra folkhögskolor. 

Folkhögskolor kan också under vissa förutsättningar söka statsbidrag från oss. Det finns en publikation om statsbidrag som kan beställas kostnadsfritt från vår webbshop.

När det gäller bidrag för utlandsfödda så kan skolan vända sig till Folkbildningsrådet som betalar ut Språkschablon.

Alla kan kostnadsfritt beställa våra publikationer om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med olika funktionsnedsättningar.


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 24 november 2016