Finns det riktlinjer för anpassning av lokaler?

Vi bygger om, vi ska anpassa lokaler till en för oss helt ny verksamhet. Lokalerna ska beredas för cirka 15 elever med flerfunktionshinder på tidig utvecklingsnivå. Finns det riktlinjer och allmänna råd som vi ska beakta?

Svar:

Vi rekommenderar att ni använder vårt Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och utgår från tillgänglighetsmodellen. Modellen innehåller social, pedagogisk och fysisk miljö och samspelet mellan dessa delar. Med hjälp av handledningen kan ni sätta er in i materialet för att komma fram till hur lärmiljön bör vara utformad för att den ska vara anpassad till er grupp av elever. Ni kan också skicka in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd till oss för att få stöd av rådgivare i hur ni kan använda Tillgänglighetsmodellen.

Publicerat onsdag 31 januari 2018