Finns det nya versioner av materialet Hörselskadade barn berättar?

Finns det nya versioner av materialet Hörselskadade barn berättar?

Svar:

Det finns nyinspelade filmer med barn och pedagoger som delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter i vårt nya webbaserade stödmaterial hörselnedsättning.

Det finns även ett annat material, Min Hörsel, som är producerat av Mediacuben med produktionsstöd från SPSM. Materialet är i grunden ett identitetsstärkande läromedel för elever med hörselnedsättning. Det är ett basmaterial för kunskap om ljud, hörselnedsättning och hörhjälpmedel. Licenser för Min Hörsel finns att köpa på Mediacubens webbplats.
Publicerat onsdag 2 oktober 2019