Finns det nya versioner av materialet Hörselskadade barn berättar?

Finns det nya versioner av materialet Hörselskadade barn berättar?

Svar:

Det finns nyinspelade filmer med barn och pedagoger som delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter i vårt nya webbaserade stödmaterial hörselnedsättning.

Det finns även ett annat material som är producerat av Mediacuben med produktionsstöd från SPSM. Det heter Min hörsel och finns att köpa på Mediacubens webbplats. Materialet är i grunden ett identitetsstärkande läromedel för elever med hörselnedsättning. Det är ett basmaterial för kunskap om ljud, hörselnedsättning och hörhjälpmedel.
Läromedel om hörselnedsättning på mediacubens webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 1 november 2016