Finns det några program för att lära sig teckenspråk för en vuxen person med dövblindhet?

Det gäller vuxen person med dövblindhet (synnedsättning och hörselnedsättning där den auditiva ingången fungerar bäst). Jag undrar om det finns något program som han kan använda för att lära sig teckenspråk. Programmet måste vara tydligt och det måste vara med auditivt stöd.

Svar:

Stödet för teckenspråksinlärning för personer med dövblindhet kan se olika ut beroende på var i Sverige man bor. Man behöver även se till hur förutsättningarna i kvarvarande syn- och hörselfunktion är. Vi föreslår svenskt teckenspråk i taktil form och det innebär att tecknen görs kännbara med och i händerna.

Det finns ett flertal applikationer för teckenspråksinlärning i App Store och på nätet som man kan söka på och prova tillsammans. Under fliken Hitta läromedel på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida kan ni söka läromedel för teckenspråksinlärning. Exempelvis kan ni prova om läromedlet Mitt hem fungerar bra utifrån personens syn- och hörselnedsättning.På Västanviks folkhögskola i Dalarna kan exempelvis personer med dövblindhet få tillägna sig svenskt teckenspråk. Där finns undervisning både i svenskt teckenspråk och teckenspråk i taktil (kännbar) form.

Läs mer

Vägledning för dövblindspecifikt stöd på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

 

Publicerat onsdag 11 november 2020