Finns det några program för att lära sig teckenspråk fören vuxen person med dövblindhet?

Det gäller vuxen person med dövblindhet (synnedsättning och hörselnedsättning där den auditiva ingången fungerar bäst). Jag undrar om det finns något program som han kan använda för att lära sig teckenspråk. Programmet måste vara tydligt och det måste vara med auditivt stöd.

Svar:

Det ser olika ut i Sverige idag vilket stöd man kan få för teckenspråksinlärning för personer med dövblindhet. Det är alltså lite beroende på var man bor. Det, och på hur förutsättningarna i kvarvarande syn- och hörselfunktion är. Vi föreslår teckenspråk i taktil form och det innebär att tecknen görs kännbara med och i händerna.

Det är svårt att rekommendera någon eller något speciellt dataprogram eller app för teckeninlärning. Det finns ett flertal i App Store och på nätet  som man kan söka på och prova tillsammans.

Det vi vet är ett bra sammanhang för personer med dövblindhet och teckenspråk är Västanviks folkhögskola i Dalarna. Där finns undervisning både i teckenspråk och teckenspråk i taktil (kännbar) form.
Västanviks folkhögskola

Läs mer
Dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning på vår webbplats

Vägledning för dövblindspecifikt stöd på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

 

Publicerat måndag 3 september 2018