Finns det några pedagogiska tips i mötet med barn/elever med Tourettes syndrom?

Finns det några pedagogiska tips i mötet med barn/elever med Tourettes syndrom?

Svar:

En grundförutsättning är en ökad förståelse och kunskap om vilka pedagogiska konsekvenser funktionsnedsättningen innebär. En del av förståelsen kan vara att förstå att tics inte är viljemässigt styrt och att eleven bör ges möjlighet att vid behov kunna dra sig undan, tics kan också öka vid stress. Pedagogiska strategier kan bland annat vara att anpassa förväntningarna, förebygga misslyckanden, göra uppgifterna begripliga och överskådliga genom att bryta ner dem i flera delmoment. Det kan också vara bra att hjälpa eleven att tidsplanera, och organisera sitt arbete, samt utveckla systematiska rutiner och ge mycket uppmuntran.
Tourettes syndrom förekommer ofta tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Litteratur:
Andersson, B. (2000). Sociala berättelser och seriesamtal. Specialpedagog Birgitta Andersson AB.

Andersson, B. (2002). Vägledning, pedagogiska strategier. Specialpedagog Birgitta Andersson AB.

Gillberg, C. (1999). Det hoppar och rycker i kroppen och själen. Cura Bokförlag.

Iglum, L. (2006). Om de bara kunde skärpa sig. Studentlitteratur.
 
Sandstrak, P. (2008). Mr. Tourette och jag. Bra Böcker.

Filmer:
Alvin - Mitt liv med Tourette, Riksförbundet Attention.

Vi har Tourette (trailer), Riksförbundet Attention

Webbsidor:


Publicerat torsdag 1 oktober 2020