Finns det några pedagogiska tips i mötet med barn/elever med Tourettes syndrom?

Finns det några pedagogiska tips i mötet med barn/elever med Tourettes syndrom?

Svar:

En grundförutsättning är en ökad förståelse och kunskap om vilka pedagogiska konsekvenser funktionsnedsättningen innebär. En del av förståelsen kan vara att förstå att tics inte är viljemässigt styrt och att eleven bör ges möjlighet att vid behov kunna dra sig undan. Pedagogiska strategier kan bland annat vara att anpassa förväntningarna, förbygga misslyckanden, göra uppgifterna begripliga och överskådliga genom att bryta ner dem i flera delmoment. Det kan också vara bra att hjälpa eleven att tidsplanera, organisera sitt arbete, att utveckla systematiska rutiner, anpassa arbetspassets längd, uppmuntra mycket och ge lön för mödan.
Tourettes syndrom förekommer ofta tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riksförbundet Attention har, tillsammans med landstinget i Uppsala län, gjort en självhjälpssida för barn, ungdomar och vuxna med Tourettes syndrom. Där finns en liten berättelse skriven av en 10-årig flicka. 

Litteratur:
Andersson, B (2000), Sociala berättelser och seriesamtal, Specialpedagog Birgitta Andersson AB.

Andersson, B (2002) Vägledning, pedagogiska strategier, Specialpedagog Birgitta Andersson AB.

Gillberg, C (1999), Det hoppar och rycker i kroppen och själen, Cura Bokförlag.

Iglum, L (2006), Om de bara kunde skärpa sig, Studentlitteratur.

Kutscher L. M (2010), Barn med överlappande diagnoser, Natur & Kultur.

Sandstrak, P (2008) Mr Tourette och jag, Bra Böcker.

Filmer:
Alvin - Mitt liv med Tourette, Riksförbundet Attention.

Vi har Tourette (trailer), Riksförbundet Attention

Publicerat torsdag 12 maj 2016