Finns det några lämpliga appar för ett barn med synnedsättning som går i förskolan?

Finns det några lämpliga appar för ett barn med synnedsättning som går i förskolan?

Svar:

Det finns många appar för barn i förskoleåldern, och det kommer hela tiden nya,  som även barn med synnedsättning kan använda.

Tänk på appens syfte, lay-out och funktion
Det som är viktigt att tänka på när man väljer en app är dess layout och funktion. Man bör även ta hänsyn till att appen har rena bilder, få detaljer och bra kontraster med tydliga färger.

Det är också betydelsefullt att det inte går för fort så att barnet hinner uppfatta vad som sker och helst kan bestämma takten själv. Det är också bra om appen är ljudförstärkt. Om barnet arbetar med en iPad och behöver en individuell anpassning kan vår skrift, Tips och idéer för Ipad vara användbar.

Stöd för att välja appar


SRF:s hemsida

Publicerat tisdag 18 maj 2021