Finns det något teknikstöd som kan vara till hjälp vid koncentrationssvårigheter för vuxna studerande som har adhd?

Finns det något teknikstöd som kan vara till hjälp vid koncentrationssvårigheter för vuxna studerande som har adhd?

Svar:

Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial, Lär om teknikstöd, där ni hittar samlad kunskap om kognitiva svårigheter och hur dessa kan kompenseras med teknikstöd och olika strategier. Där finns bland annat filmer, fakta, tips på appar och andra it-stöd. 

Provivus AB har en webbsida, Tipsbanken, där man samlat tips, råd och idéer för att förenkla vardagen för elever med olika typer av kognitiva svårigheter. Materialet riktar sig kanske i första hand till pedagoger som arbetar med barn och ungdomar i skolålder, men där kan också finnas tips och tankar som kan vara allmängiltiga oavsett åldrar.
 

Det finns också många appar som kan fungera som stöd i undervisningen och i vardagssituationer. Det finns en webbplats där man samlat pedagogers omdömen om appar och deras användningsområden för olika åldrar, kan vara en hjälp för er att sovra och hitta rätt bland alla förslag.

Slutligen hittar ni också på vår webbplats, mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt studiepaket, litteraturlistor och länkar till andra aktuella webbsidor .

Länksamling:


Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 27 september 2017