Finns det något teknikstöd som kan vara till hjälp vid koncentrationssvårigheter för vuxna studerande som har adhd?

Finns det något teknikstöd som kan vara till hjälp vid koncentrationssvårigheter för vuxna studerande som har adhd?

Svar:

Det finns en mängd teknikstöd, det svåraste är kanske att hitta i djungeln.

Myndigheten för delaktighet
Hos Myndigheten för delaktighet (MFD) finns en sida som heter Appstöd. Där hittar du appar som stöd för både kognition och kommunikation.

Tipsbanken på Provivus AB
Provivus AB har en webbsida, Tipsbanken, där man samlat tips, råd och idéer för att förenkla vardagen för elever med olika typer av kognitiva svårigheter. Materialet riktar sig kanske i första hand till pedagoger som arbetar med barn och ungdomar i skolålder, men där kan också finnas tips och tankar som kan vara allmängiltiga oavsett åldrar.
Tipsbanken på Provivus webbplats
 
Appar som stödjer
Det finns också många appar som kan fungera som stöd i undervisningen och i vardagssituationer. Det finns en webbplats där man samlat pedagogers omdömen om appar och deras användningsområden för olika åldrar, kan vara en hjälp för er att sovra och hitta rätt bland alla förslag.
Skolappar.se

Studiepaket vuxen
Läs mer om framgångsfaktorer för vuxenstuderande med funktionsnedsättningar i vårt studiepaket.
Studiepaket vuxen på vår webbplatsPublicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 27 september 2017