Finns det något minnestest som kan göras på barn 7 - 9 år?

Finns det något minnestest som kan göras på barn 7 - 9 år?

Svar:

Minnet består ju av flera olika delar, och för att få en djupare och bredare bild rekommenderar vi att det görs en psykologbedömning.

Några läs- och skrivtest prövar också minnesfunktioner
Det finns ett antal läs- och skrivtest som också till viss del testar olika minnesfunktioner. Vi har ett översiktsdokument på vår webbplats, som presenterar alla förekommande läs- och skrivprov och vad de prövar. Dokumentet kan sparas ner på den egna datorn och man kan göra sökningar i det.

Vad gäller Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) måste man gå en kurs för att få använda det.

I programmet Minneslek övas minnet, och det finns också en utvärderingsdel som kan ge en översiktlig bild över minnet.


Publicerat fredag 1 mars 2019