Finns det något minnestest som kan göras på barn 7 - 9 år?

Finns det något minnestest som kan göras på barn 7 - 9 år?

Svar:

Det finns ett antal läs- och skrivtest som också till viss del testar olika minnesfunktioner. Vi har ett översiktsdokument på vår webbplats, som presenterar alla förekommande läs- och skrivprov och vad de prövar. Dokumentet kan sparas ner på den egna datorn och man kan göra sökningar i det.

Vad gäller Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) måste man gå en kurs för att få använda det.

I programmet Minneslek övas minnet, och det finns också en utvärderingsdel som kan ge en översiktlig bild över minnet.
Minnet består ju av flera olika delar, och för att få en djupare och bredare bild rekommenderar vi att det görs en psykologbedömning.


Publicerat måndag 29 augusti 2016 Granskat torsdag 24 november 2016