Finns det något matematikmaterial eller någon bok som en elev kan arbeta med där svaren kan skrivas direkt på lärplattan?

Jag har en elev i åk 6 som har stora problem med att skriva bokstäver och siffror. Han använder sin lärplatta att skriva texter på men i matte blir det problem. Eleven utvecklas åldersadekvat i matematik och behöver jobba på årskurs 6-nivå.Problemet är att matematikboken inte finns där svaren kan skrivas, direkt i lärplattan. Finns det någon bok eller något material där eleven kan jobba och skriva svaren direkt på iPad (åldersadekvat nivå).

Svar:

Flera  läromedelsförlag har digitala lösningar, Gleerups matematik till exempel. Bitopia AB har webbaserade matematiska uppgifter. Det krävs licens för att använda dem. Stockholms stad har en flerspråkig webbplats för matematik. Där finns övningar, filmer med mera, som kan användas fritt av alla. Räknerutan från SPSM kan vara ett alternativ.

Några exempel

Räknerutan från SPSM

Tilläggsprogram
Finns det behov av att skriva och redovisa lösningar i ett dokument kan ett tilläggsprogram med matematiska tecken vara till hjälp.
Mattetecken är ett tillägg som fungerar i PC och Google Dokument


Vår söktjänst
Du kan även söka läromedel via läromedelsförlagens webbplatser eller via vår söktjänst Hitta läromedel.

Publicerat onsdag 16 mars 2022