Finns det något digitalt kommunikationshjälpmedel på arabiska liknande Widget eller SymWrighter?

Vi har nyanlända elever på träningsskolan som har behov av ett digitalt kommunikationshjälpmedel liknande Widget eller SymWrighter på arabiska. Finns det?

Svar:

I många av de applikationer där man skapar egna böcker kan du till bilderna lägga in inspelat ljud. Du kan då be någon som talar arabiska att ljudsätta bilderna.

Digitala tjänster
I tjänsten Widgit Online finns nu möjligheten att översätta till flera språk.


Pictogram finns på olika språk, bland annat arabiska.


Lågteknologiskt bildstöd
Det finns en del bildstöd på arabiska på bildstöd.se.
Bildbasen är fri men kräver att du registrerar ett konto. När du loggat in kan du i sökfältet skriva arabiska och får då träff på dom bildstödskartor som har text på arabiska.
I tjänsten finns ett gediget bildstödsmaterial och du kan även skapa egna kartor.
Publicerat onsdag 22 juni 2022