Finns det något bra hjälpmedel som riktar ljud, för elever med koncentrationssvårigheter?

Finns det något bra hjälpmedel som riktar ljud, för elever med koncentrationssvårigheter?

Svar:

Vi rekommenderar att ni kontaktar kommunens hörselpedagog eller hörselhabiliteringen för mer information om olika ljudutjämningssystem. Det är viktigt att se över hela den fysiska miljön eftersom det är många faktorer i den som påverkar möjligheterna att uppfatta ljud på ett bra sätt.

Information om god ljudmiljö på vår webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018
Tillbaka till toppen