Finns det något bra hjälpmedel som riktar ljud, för elever med koncentrationssvårigheter?

Finns det något bra hjälpmedel som riktar ljud, för elever med koncentrationssvårigheter?

Svar:

Vi rekommenderar att ni kontaktar kommunens hörselpedagog eller hörselhabiliteringen för mer information om olika ljudutjämningssystem. Det är viktigt att se över hela den fysiska miljön eftersom det är många faktorer i den som påverkar möjligheterna att uppfatta ljud på ett bra sätt.

Information om god ljudmiljö på vår webbplats
Publicerat onsdag 16 mars 2022