Finns det något arbetsminnesprogram för elever i gymnasieskolan?

Finns det något arbetsminnesprogram för elever i gymnasieskolan?

Svar:

På gymnasienivå är studietekniken central och där kan även moment av minnesträning ingå. Det finns olika material och böcker i ämnet.  
  • Det finns ett minnesträningsprogram som heter Minneslek senior
  • Du kan kontakta Skoldatateket i din kommun för att diskutera olika pedagogiska förslag.
  • På Statens beredning för medicinsk utvärderings webbplats finns en rapport om arbetsminnesträning.Minneslek Senior hos Frölunda data

Skoldatatek i Sverige

Rapporten Datorstödd träning för barn med ADHD

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 28 september 2017