Finns det någon webbsida med tecken som stöd?

Finns det någon webbsida med tecken som stöd?

Svar:

Genom online-tjänsten Ritade Tecken från oss, får du tillgång till närmare 2600 ritade tecken. Tecknen i Ritade Tecken följer det svenska teckenspråket och är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Fler resurser
Se också webbsidorna nedan, Hatten förlag, Språkbussen och Tecknologen för mer material om TAKK.
 

Publicerat torsdag 21 april 2022