Finns det någon webbsida med tecken som stöd?

Finns det någon webbsida med tecken som stöd?

Svar:

På webbplatsen teckna.se finns 50 teckenblad med bild, text och teckenillustration att skriva ut.  Språkbussen säljer teckenplanscher för fyra vardagliga situationer på förskolan och skolan.

Genom online-tjänsten Ritade Tecken från Specialpedogiska skolmyndigheten får du tillgång till närmare 2600 ritade tecken. Tecknen i Ritade Tecken följer det svenska teckenspråket och är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
 
 
Webbplatsen Ritade tecken 


 
Publicerat torsdag 12 maj 2016